Riaditeľ


Ing. Dušan Kováč
Narodený 11.7.1947 v Banskej Bystrici. Roku 1965 absolvoval SVŠ v Banskej Bystrici, 1971 Fakultu ekonomiky riadenia výrobných odvetví VŠE v Bratislave, študijný pobyt 1969 NSR /Univerzita Bochum/. R. 1996 - 1999 člen dozornej rady Banky Slovakia v Banskej Bystrici, 1994 - 1998 predseda sekcie veľtrhy a výstavy pri SOPK. R. 1971 - 1989 vedúci odboru obch. politiky GR Slovcepy, trust podnikov priemyslu celulózy a papiera, 1990 - 1993 riaditeľ stredoslovenského zastúpenia firmy Minolta. Autor scenárov tuzemských výstav a účasti št. reprezentácie bývalého Československa, organizátor medzinárodných veľtrhov Finex, For Arch, medzinárodnej výstavy Šport Línia, Hotel a ďalších, od 1995 činný v Medzinárodnej federácii výstavníckých firiem /IFES/. Účastník čsl. horolezeckých výprav. Ženatý, 3 deti.