VÝZVY

Výzva na predkladanie ponúk: Technológia vleku

Príloha č. 1 - Výzva na predkladanie ponúk: Technológia vleku (doc)

Príloha č. 2 - Výzva na predkladanie ponúk: Technológia vleku (xlsx)

Príloha č. 3 - Záznam z prieskumu trhu_technológia vleku (pdf)


Výzva na predkladanie ponúk: Splyňovací kotol na drevo

Príloha č. 1 - Výzva na predkladanie ponúk: Splyňovací kotol na drevo (doc)

Príloha č. 2 - Výzva na predkladanie ponúk: Splyňovací kotol na drevo (xlsx)

Príloha č. 3 - Záznam z prieskumu trhu_splyňovací kotol na drevo (pdf)


Výzva na predkladanie ponúk: Agregát - elektrocentrála

Príloha č. 1 - Výzva na predkladanie ponúk: Agregát - elektrocentrála (doc)

Príloha č. 2 - Výzva na predkladanie ponúk: Agregát - elektrocentrála (xlsx)

Príloha č. 3 - Záznam z prieskumu trhu_agregát_elektrocentrála (pdf)


Výzva na predkladanie ponúk: Fotovoltický systém

Príloha č. 1 - Výzva na predkladanie ponúk: Fotovoltický systém (doc)

Príloha č. 2 - Výzva na predkladanie ponúk: Fotovoltický systém (xlsx)

Príloha č. 3 - Záznam z prieskumu trhu_fotovoltický systém (pdf)


Výzva na predkladanie ponúk: Hotel Kráľova Studňa - doplnenie elektroinštalácie

Príloha č. 1 - Výzva na predkladanie ponúk: Hotel Kráľova Studňa - doplnenie elektroinštalácie (doc)

Príloha č. 2 - Výzva na predkladanie ponúk: Hotel Kráľova Studňa - doplnenie elektroinštalácie (xlsx)

Príloha č. 3 -  Záznam z prieskumu trhu_elektroinštalácia (pdf)