História

Reklamná agentúra BB EXPO, spol. s r.o. založila tradíciu výstavníctva v meste Banská Bystrica. Od roku 1993 zorganizovala na vysokej odbornej a spoločenskej úrovni 67 významných výstav a veľtrhov, napr.: FINEX, PRO ARCH, PRO EKO, ŠPORTlínia a iné. Súčasne sme uskutočnili množstvo odborných konferencií a seminárov. Výstavy mali medzinárodný charakter a do mesta pritiahli mnohých významných vystavovateľov, zaujímavých návštevníkov a investorov.
Navrhli sme rekonštrukciu devastovaného priestoru pred Hotelom LUX a Domom kultúry a zmenili ho na Námestie Slobody. Tak vznikli podmienky pre viacúčelovú, zhromažďovaciu plochu, napríklad pre výstavné účely, festivaly a podobne.
Obnovili sme kultúrnu pamiatku Beniczky dom v centre mesta a vytvorili sme predpoklady pre vznik CNK Záhrada.
Zrekonštruovali sme upadajúci Horský hotel Kráľová studňa. Spolupracovali sme pri realizácii symbolického cintorína obetiam Veľkej Fatry. Iniciovali sme obnovu prameňa rieky Bystrica, kamenného mostíka v Zalámanej doline a vyhlásenie Parku tmavej oblohy Veľká Fatra 2015. Zaviedli sme obľúbené turistické produkty ako Cyklobus a Turistický autobus. 
BB EXPO, spol. s r.o. má viac ako 20 ročnú skúsenosť s vonkajšou reklamou a výstavbou reklamných plôch. Našim zámerom je prihliadať na environmentálne prostredie a minimalizáciu vizuálneho smogu.


Výstava stavebníctva
 
Správa, program, vystavovatelia: 2011 / 2010 / 2009 / 2008
Galéria: 2011 / 2010 / ATĎ.

Výstava recyklácie a zhodnocovania odpadov

Správa: 2011 / 2010 / 2008

Galéria: 2011 / 2010 / ATĎ.

Výstava regionálneho rozvoja a cestovného ruchu
 

Výstava obnoviteľných zdrojov a úspor energií
 
Výstava vybavenia pre hotely a wellness


Výstava športových potrieb a zdravého životného štýlu

Správa: 2008 / 2007 / 2006 (KATALÓG)/ 2005 / GALÉRIA
Výstava zimného cestovného ruchu a komplexnej vybavenosti stredísk CR
  

Výstava bazénov a kúpeľníctva
 
Výstava úžitkových vozidiel a komunálnej techniky

Medzinárdoný veľtrh finančníctva, bankovníctva a poisťovníctva