ŠPORTlínia - festival športu a zdravia

 
Čítajte NOVINY

Vážený obchodný partner,

dovoľte nám v niekoľkých riadkoch opísať pripravovaný projekt a prizvať Vás k účasti formou firemnej expozície, zorganizovania exhibície, súťaže, či pretekov, alebo aj formou sponzorstva.

Spoločnosť BB EXPO, dlhoročný organizátor veľtrhov a výstav v meste Banská Bystrica a najväčšej športovej výstavy na Slovensku, prichádza s novým konceptom 16. ročníka podujatia: 

ŠPORTlínia - festival športu a zdravia.

Termín: 2.-3. Jún 2017, Piatok, Sobota. Basnká Bystrica.

Miesto konania: Exteriér - park pod Pamätníkom SNP, Námestie Slobody. Interiér - priestory hotela LUX - kontrakty.

    O festivale

ŠPORTlínia sa mení z tradičnej výstavy na festival.

Športové disciplíny a outdoorové aktivity na otvorených priestranstvách mesta a v jeho blízkom okolí s aktívnou prezentáciou zúčastnených firiem a organizácií
s heslom Šport do ulíc a turistikou do okolitých hôr“.

ŠPORTlínia je rozdelená na: 

  • ŠPORTlínia HRY - je to priestor pre predajnú prezentáciu firiem aj formou zorganizovania športových hier, disciplín, pretekov, či súťaží.
  • ŠPORTlínia KONTRAKTY – dvojdňový vyhradený a uzatvorený priestor v interiéri len pre odbornú verejnosť a firmy, ktoré prejavia počas festivalu záujem iba o túto formu prezentácie.
  • ŠPORTfoto - predajná výstava foto a video techniky pre každého.
  • Dni turistiky – prezentácia turistických destinácií na Slovensku a potrieb pre turistiku, zorganizovanie turisticko-náučných pochodov v okolí Banskej Bystrice.
  • Leto v tábore - prezentácia organizátorov detských letných táborov.  

 Čo ponúkame

Unikátny zážitkový event
Testovanie produktov priamo v akcii
Jedinečný priestor na propagáciu firmy a značky
Vynikajúci športový program
Konferenciu, semináre a workshopy
2 kontraktačné dni

Banská Bystrica a jej a okolie sú športovým srdcom Slovenska. Je to Európske mesto športu 2017mesto olympionikov a má silné športové zázemie. Máme dlhoročnú tradíciu organizovania výstav a eventov. Mediálnu podporu. Participáciu zo strany klubov, zväzov a asociácií. Výhodnú cenovú ponuku. Zdarma reklamu vo festivalových novinách, na webe a FB profile.

Segment návštevníkov: športoví nadšenci zo Slovenska, profesionálni športovci, deti a mládež, školy a športové fakulty, športové kluby, zväzy a asociácie, firmy z oblasti športu a turizmu, turisti, hotely a rekreačné strediská, samospráva, inštitúcie zamerané na športový segment, médiá. Cca. 15.000 návštevníkov.

Základný cenník bez DPH:

Registračný poplatok

100,00 EURO

Interiér plocha - kontrakty

50,00 EURO / 1m2

Exteriér plocha

40,00 EURO  / 1m2

Zľava z plochy 20 m2 a viac

15% zľava

Zľava z plochy 50 m2 a viac

25% zľava

Stánky a expozície

Samostatná cenová ponuka

Elektrina 2kW

100,00 EURO

Reklama zdarma vo festivalových novinách: vystavujúcim spoločnostiam ponúkame prezentáciu firmy, značky, produktu alebo iné grátis. Rozmer textu a obrázkov je A4 na šírku. 

REGISTRÁCIA: PDF formát: TU / Word formát: TU

História klikni: TU

 

MEDIÁLNI PARTNERI A PARTNERI